Stuur een appje!
 1. Overzicht Privacy

 

Algemene informatie
De volgende verklaringen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

 

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden onder contact van deze website.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u deze aan ons verstrekt. Bij voorbeeld kunnen dat gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

 

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de werking van deze website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat in deze tekst wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

 

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden 
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggevoerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

 

 

 1. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Privacy Policy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Noot betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

PARADOGZ
Wijnstraat 10J
6101 AK Echt

Telefoon: +31 (0) 628 040 562
E-mail: info@paradogz.nl

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht is. e of f AVG, u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims (Bezwaar volgens artikel 21 Abs.1 AVG).
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) AVG).

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

 

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

 

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

 

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het boven aangegeven adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
 • Als we niet langer uw persoonlijke gegevens nodig, deze wel voor de uitoefening, de defensie of juridische claims nodig hebben, moet u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in plaats van het wissen van de juiste vragen.
 • Als u een bezwaar met art. 21 par. 1 AVG hebt geplaatst, must een evenwicht tussen uwe en onze belangen gevonden worden. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebben beperkt, kunnen deze gegevens – afgezien van hun bewaring – alleen met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of aan een andere persoon of entiteit rechten te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang de Europese Unie of een lidstaat.

 

Tegensprak tegen reclame-e-mails
Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

 

 

 1. Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies
De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie), worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

 

Server log files
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.
De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

 

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.
De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

 

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.
Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van de aanbieding of voor technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u op deze manier op de hoogte te stellen.
De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.
De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lid. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.
De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie.
Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.
Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

 

 

 1. Analysetools en advertenties

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

IP-anonimisering
We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 

Browser plug-in
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Oppositie tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit.
Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Demografische gegevens in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie ‘Oppositie met gegevensverzameling’.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).
Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.
Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet te doen door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
De opslag van “conversiecookies” en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen. Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van gebruikers en apparaten. Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als Top Kunstgras zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar via https://www.hotjar.com/privacy.

 

MailChimp

Wij versturen onze e-mail offerteherinneringen met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze herinneringen dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

 

 1. Plug-ins en tools

 

YouTube met verbeterde privacy
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacymodus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal u. a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.
Indien nodig kunnen na de lancering van een YouTube-video extra gegevensverwerkingshandelingen worden gestart die we niet kunnen controleren.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Raadpleeg hun privacybeleid op https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube voor meer informatie over privacy op YouTube.